Integrative behandlung Praxis Dr. Körner und Partner Deutsch English Русский 汉语
现状
路线
门诊时间
版本说明
挂钩

综合治疗

以病人为中心

综合治疗

传统中医

自然疗法

  • 传统中医
  • 5-元素-营养学
  • 针灸
  • 生物共振-测试
  • 中草药治疗
  • 自然疗法

 

聯繫人: 亨利克 库勒曼医学博士(Dr. med. H. Kuhlemann)